KS-QUADRO E 115 3/4 -20-1,8

Ja
5
373 x 115 x 498 mm
20
1,8
38,30 kg
5,30 Stk./m²
45,00 Stk./m³
3,01
16
28,50 Euro
1/Quadratmeter
3,70 Euro
5,15 Euro