KS-QUADRO E 115 1/2 -20-1,8

Ja
5
248 x 115 x 498 mm
20
1,8
25,50 kg
8,00 Stk./m²
70,00 Stk./m³
3,00
24
28,50 Euro
1/Quadratmeter
3,70 Euro
5,15 Euro