KS-QUADRO E 115 1/2 -12-1,8

L
5
248 x 115 x 498 mm
12
1,8
25,50 kg
8,00 Stk./m²
70,00 Stk./m³
3,00
24
23,60 Euro
1/Quadratmeter
3,70 Euro
5,15 Euro