KS 8DF/240 R-Plan-20-2,2

L
14
248 x 240 x 248 mm
20
2,2
31,10 kg
16,00 Stk./m²
67,00 Stk./m³
3,00
48
55,20 Euro
1/Quadratmeter
10,65 Euro
13,40 Euro