KS 6DF/175 R-Plan-20-2,2

Ja
14
248 x 175 x 248 mm
20
2,2
23,30 kg
16,00 Stk./m²
92,00 Stk./m³
3,75
60
47,80 Euro
1/Quadratmeter
6,65 Euro
9,00 Euro